Інформація

Інформація

Умови користування сайтом Політика конфіденційності

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Для цілей даної «Політики конфіденційності» використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація веб-сайту» - співробітники, уповноважені на управління веб-сайтом https://lanavitta.com/, які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають ціль обробки персональних даних, сукупність персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається фізичній особі, залишена ним на веб-сайті https://lanavitta.com/.

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються Адміністрацією веб-сайту https://lanavitta.com/ з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання вимога до Адміністрації веб-сайту https://lanavitta.com/ або іншим особам, які мають доступ до персональних даних, не допускати поширення цих даних без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

1.1.5. «Користувач веб-сайту» - особа, яка має доступ до веб-сайту https://lanavitta.com/ за допомогою мережі Інтернет і використовує сайт https://lanavitta.com/.

1.1.6. «Cookies» - фрагмент даних, який відправляється веб-сервером і зберігається на комп'ютері Користувача веб-сайту, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» - унікальний мережеву адресу вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом TPC / IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем веб-сайту https://lanavitta.com/ означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача веб-сайту.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач веб-сайту повинен припинити використання веб-сайту https://lanavitta.com/.

2.3. Дана Політика конфіденційності застосовується лише до веб-сайту https://lanavitta.com/. Адміністрація веб-сайту не контролює і не несе відповідальність за веб-сайти третіх осіб, на які Користувач веб-сайту може перейти за посиланням, доступним на веб-сайті компанії.

2.4. Адміністрація веб-сайту не перевіряє достовірність наданих персональних даних, вважаючи, що Користувач веб-сайту діє сумлінно, обачно і докладає всіх необхідних зусиль для підтримання такої інформації в актуальному стані і отримання всіх необхідних погоджень на її використання.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Дана Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації веб-сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту Конфіденційності персональних даних, які Користувач веб-сайту надає про себе сам з використанням онлайн-форм і програмних модулів сайту, включаючи ПІБ, номер телефону та адресу електронної пошти.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках даної Політики конфіденційності, надаються Користувачем веб-сайту шляхом:

•заповнення форм «Зворотного зв'язку» і натисканням на кнопку «Відправити» на веб-сайті https://lanavitta.com/, які включають в себе наступну інформацію: ПІБ, номер телефону та адресу електронної пошти.

3.3. Компанія захищає дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи (піксель): IP адреса, інформацію з cookies, інформацію про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами), час доступу, адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок, реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин веб-сайту https://lanavitta.com/, що вимагають авторизації.

3.3.2. Компанія здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, яка не вказувалася вище (використовувані браузери, операційні системи та інше), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 8.2. даної Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА САЙТУ

4.1. Персональні дані Користувача веб-сайту Адміністрація веб-сайту може використовувати з метою:

4.1.1. Встановлення з Користувачем веб-сайту зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання веб-сайту https://lanavitta.com/;

4.1.2. Інформаційне обслуговування, включаючи розсилку рекламно-інформаційних матеріалів;

4.1.3. Проведення маркетингових, статистичних та інших досліджень;

4.1.4. Здійснення рекламної діяльності.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача веб-сайту здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Адміністрація веб-сайту має право передати дані третім особам в наступних випадках:

•Користувач веб-сайту висловив свою згоду на такі дії, включаючи випадки застосування Користувачем веб-сайту налаштувань використовуваного програмного забезпечення, що не обмежують надання певної інформації;

•Передача необхідна в рамках використання Користувачем веб-сайту https://lanavitta.com/;

•Передача потрібно відповідно до цілей обробки даних, відповідно до п.4. даної Політики конфіденційності;

•За запитом суду або іншого уповноваженим органу державної влади України тільки на підставах і в порядку, встановлених законодавством України.

•Для захисту прав і законних інтересів Адміністрації веб-сайту в зв'язку з допущеними Користувачем веб-сайту порушеннями.

5.4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація веб-сайту інформує Користувача веб-сайту про втрату або розголошення персональних даних і вживає всіх необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача веб-сайту.

6. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Персональні дані Користувача веб-сайту зберігаються на електронному носії сайту безстроково.

6.2. Персональні дані Користувача веб-сайту знищуються при бажанні самого користувача веб-сайту на підставі його звернення, або з ініціативи Адміністрації веб-сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією веб-сайту інформації, розміщеної Користувачем веб-сайту.

7. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

7.1. Користувач веб-сайту зобов'язаний:

7.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування веб-сайтом https://lanavitta.com/.

7.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.

7.2. Адміністрація веб-сайту зобов'язана:

7.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно з метою, зазначеною в п. 4 даної Політики конфіденційності.

7.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача веб-сайту, а також не здійснювати продаж, обмін, поширення або розголошення іншими можливими способами передачі персональних даних Користувача веб-сайту, за винятком п. 5.2. даної Політики Конфіденційності.

7.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача веб-сайту від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб згідно з порядком, який зазвичай використовують для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

7.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві веб-сайту, з моменту звернення або запиту Користувача веб-сайту або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Адміністрація веб-сайту несе відповідальність за збитки, які Користувач веб-сайту поніс у зв'язку з неправомірним використанням його персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. і 8.2. даної Політики Конфіденційності.

8.2. Адміністрація веб-сайту не несе відповідальність в разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації, якщо інформація:

•Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

•Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією веб-сайту.

•Була розголошена за згодою Користувача веб-сайту.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем веб-сайту і Адміністрацією веб-сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії: письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору, спрямоване на адресу, зазначену в розділі «Контакти» (https://lanavitta.com/contact-us/) на веб-сайті https://lanavitta.com/.

9.2. Одержувач претензії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

9.3. У разі недосягнення згоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

9.4. До даній Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем веб-сайту і Адміністрацією веб-сайту застосовується чинне законодавство України.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Дана Політика конфіденційності може бути змінена або припинена Адміністрацією веб-сайту в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача веб-сайту. Нова Політики конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на веб-сайті https://lanavitta.com/, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

10.2. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці «Політика конфіденційності» (https://lanavitta.com/privacy) на веб-сайті https://lanavitta.com/.

Чинна редакція Політики від 08.01.2020.