1. Терміни та визначення

Для цілей даних «Умов користування сайтом» використовуються такі терміни:

1.1. «Компанія» – https://lanavitta.com/.

1.2. «Користувач» – будь-яка особа, що використовує веб-сайт Компанії https://lanavitta.com/, будь-яким способом, в тому числі шляхом відвідування веб-сайт Компанії.

1.3. «Сайт» – сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою: https://lanavitta.com/.

1.4. «Правила» – справжні Умови користування сайтом.

1.5. «Сторони» – Користувач і Компанія.

2. Обов’язковість і зміна Правил

2.1. Перебуваючи на веб-сайті https://lanavitta.com/, Користувач погоджуєтеся з викладеними нижче умовами користування:

Доступ та користування веб-сайтом https://lanavitta.com/, а також пропоновані послуги і програмне забезпечення (далі – «Сайт») регулюються цими умовами користування (далі – «Умови користування»), а також чинним законодавством України.

2.2. Якщо Користувач не згоден з цими Умовами користування і не приймає їх повністю без будь-яких вилучень і застережень, просимо його (Користувача) покинути веб-сайт https://lanavitta.com/.

2.3. Сторони погоджуються, що Правила можуть бути змінені Компанією в односторонньому порядку шляхом розміщення оновленого тексту Правил в мережі Інтернет за адресою: https://lanavitta.com/terms/.

Користувач підтверджує свою згоду зі змінами умов Правил шляхом використання Сайту. При незгоді зі зміненою версією Правил, Користувач припиняє користування Сайтом. Використовуючи Сайт, Користувач погоджується з тим, що Компанія має право передати свої права і обов’язки за Правилами будь-яким третім особам.

3. Призначення Сайту

3.1. Контент, представлений на Сайті містить інформаційні матеріали та відомості про роботу Компанії, з якими Користувач може ознайомитися, відвідавши Сайт Компанії.

4. Порядок використання Сайту

4.1. У момент початку користування Сайтом Користувач зобов’язується ознайомитися з поточною версією Правил.

4.2. При використанні Сайту заборонено:

4.2.1. Будь-яким чином порушувати положення чинного законодавства України

4.2.2. Навмисно поширювати різні віруси, дефектні програми, програми-трояни, пошкоджені файли, програми-містифікації, а також будь-які інші елементи руйнівного або вводить в оману характеру

4.2.3. Робити будь-які спроби несанкціонованого доступу до будь-якої частини або функції Сайту або до будь-якої мережі, з’єднаної з Сайтом

4.2.3. Використовувати будь-які пристрої, програми або процеси для втручання або спроб втручання в нормальний хід роботи Сайту, а також в будь-які операції, що здійснюються на Сайті, або в користування Сайтом будь-якою іншою особою.

4.2.6. Здійснювати незаконний збір та обробку персональних даних інших осіб.

4.3. Ніяка текстова інформація, розміщена на Сайті, не може бути скопійована (відтворена), перероблена, поширена, опублікована, завантажена, передана, продана або іншим способом використана цілком або частинами без попереднього письмового дозволу Компанії.

4.4. Компанія має право видалити або обмежити доступ до будь-якої інформації, розміщеної на Сайті, без попереднього повідомлення Користувача і без пояснення причин.

4.5. Компанія має право заблокувати доступ будь-якого Користувача до Сайту, без попереднього повідомлення Користувача і без пояснення причин.

5. Інтелектуальна власність

5.1. Сайт містить інформацію, в тому числі звіти, дані, додатки, спеціальні пропозиції, фотографії, графіку, тексти, зображення, логотипи, значки, малюнки, програмне забезпечення, товарні знаки, авторські права, інші права інтелектуальної власності та охоронювані права та інші матеріали, належать Компанії.

5.2. Використовуючи Сайт, Користувач визнає і погоджується з тим, що весь Вміст і структура Вмісту захищені авторськими правами, товарними знаками та іншими правами інтелектуальної власності, діючими в Україні, Європі та інших країнах, і що зазначені права є дійсними і охороняються у всіх формах, на всіх носіях і по відношенню до всіх технологій, як існуючих в даний час, так і розроблених або створених згодом. Ніякі права на будь-який Вміст Сайту, включаючи, крім іншого, логотипи та інші знаки, не переходять до Користувача в результаті використання Сайту, якщо угодою між Сторонами не передбачено інше.

5.3. Без шкоди для універсального характеру вищевикладених положень, Користувач визнає, що Сайт містить товарні знаки, продукти, послуги, фірмові найменування, логотипи, права інтелектуальної власності, що охороняються права та інші матеріали третіх осіб, і що такі права належать відповідним власникам. Користувачеві забороняється копіювати, модифікувати, змінювати, видаляти, доповнювати, публікувати, передавати такі об’єкти виняткових і особисті немайнові права третіх осіб, створювати похідні роботи, виготовляти або продавати продукти на їх основі, відтворювати, відображати або будь-яким іншим чином експлуатувати або використовувати такі права третіх осіб без прямого дозволу їх власників.

6. Відповідальність

6.1. Компанія не несе ні перед ким відповідальності за будь-які прямі або непрямі, фактичні збитки (збиток), включаючи упущену вигоду, в результаті використання Сайту або в результаті неможливості його використання, навіть якщо компанія і була попереджена про можливість подібних збитків.

6.2. Компанія не відповідає за працездатність Сайту і не гарантує його безперебійної роботи.

7. Вирішення спорів

7.1. Питання, що виникають з використання Сайту правовідносини регулюються законодавством України. Питання, що виникають спори вирішуються на підставі законодавства України.